குழந்தைகள் எப்போதும் குழந்தைகளாகவே இருப்பர்.

This radio advertisement, in Tamil, explains that kids will always be kids, so let’s protect them against serious illness from COVID-19 with a vaccination.

Downloads

குழந்தைகள் எப்போதும் குழந்தைகளாகவே இருப்பர்.

எனவே, Therapeutic Goods Administration-சிகிச்சைப் பொருட்கள் நிர்வாகத்தால் கவனமாக ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட தடுப்பூசியை வழங்குவதன் மூலம், COVID-19 காரணமாக கடுமையாக நோய்வாய்ப்படுவதிலிருந்து அவர்களைப் பாதுகாப்போம்.

australia.gov.au -க்கு செல்லுங்கள். அல்லது 1800 020 080-ஐ அழையுங்கள். மொழிபெயர்த்துரைப்பு உதவியைப்பெற இலக்கம் 8-ஐ அழுத்துங்கள்.

Canberra- விலுள்ள ஆஸ்திரேலிய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

Publication date:
Last updated:
Duration:
0:30
Audience:
General public

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.