Các vắc-xin COVID-19 có thể giúp bảo vệ chống lại COVID dài hạn (hậu COVID)

This radio advertisement, in Vietnamese, explains that COVID-19 vaccines can help protect you against long COVID.

Downloads

Một số người đã bị COVID-19 có thể có các triệu chứng kéo dài hơn.

COVID kéo dài là khi các triệu chứng COVID-19 của một người kéo dài trong bốn tuần hoặc hơn, sau khi họ bị nhiễm lần đầu tiên.

Các triệu chứng có thể khác nhau ở mỗi người. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi hoặc khó suy nghĩ sáng suốt.

Luôn cập nhật vắc xin COVID-19 của bạn có thể giúp bảo vệ bạn chống lại COVID kéo dài.

Để tìm hiểu thêm, hãy ghé thăm health.gov.au hoặc gọi 1800 020 080 và chọn số 8 để được cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí.

Được Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.

Publication date:
Duration:
0:45
Audience:
General public

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.