تقویت کنید COVID-19 محافظت خود را در برابر

This radio advertisement, in Dari, explains why it's important to stay up to date with your COVID-19 vaccinations.

Downloads

مهم است که در مورد واکسیناسیون کووید-19، از جمله دوز تقویت کننده، به روز بمانید.

دریافت یک تقویت کننده به این معنی است که محافظت خود را در برابر بیماری شدید افزایش می دهید و به محافظت از عزیزان و جامعه در برابر کوويد-۱۹ ادامه می دهید.

اگر دوز دوم واکسن کووید-۱۹ را حداقل ۳ ماه پیش دریافت کرده باشید، می توانید دوز تقویت کننده کوويد-۱۹ رایگان خود را دریافت کنید.

برای رزرو قرار ملاقات به australia.gov.au مراجعه کنید یا با شماره ۱۸۰۰۰۲۰۰۸۰ تماس بگیرید و اگر به مترجم نیاز دارید شماره ۸ را انتخاب کنید. برای اطلاع از اینکه چه زمانی واجد شرایط هستید، به health.gov.au مراجعه کنید یا با داکتر خود صحبت کنید.

مجاز توسط دولت استراليا، کنبرا

Duration:
0:45
Audience:
General public

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.