Coronavirus (COVID-19) – Radio – Các triệu chứng của COVID-19 trong suốt mùa dị ứng phấn hoa (COVID-19 symptoms you may experience)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Thông điệp từ Chính phủ Úc, tại Canberra

Các triệu chứng của COVID-19 có thể giống với các tình trạng bệnh khác như cảm hay cúm. 

Dị ứng phấn hoa và các tình trạng dị ứng khác cũng có thể có các triệu chứng giống như COVID-19, vì vậy hãy xem xét đến việc đi xét nghiệm ngay cả nếu quý vị nghĩ là mình bị dị ứng. 

Các triệu chứng của COVID-19 có thể bao gồm chảy nước mũi, sốt, đau họng, hụt hơi, ho, đau mỏi cơ, và đau đầu.

Nếu có bất kỳ triệu chứng nào trong các triệu chứng này, xin quý vị đi xét nghiệm COVID-19.

Muốn tìm địa điểm xét nghiệm miễn phí, hãy gọi cho Đường dây Giúp đỡ trên Toàn quốc về Vi-rút Corona qua số 1800 020 080. Muốn có dịch vụ thông phiên dịch, hãy gọi số 131 450.

Date published: 
16 November 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad, in Vietnamese, explains the COVID-19 symptoms and how some of them can be similar to hay fever and other allergies. It’s important to get a test even if you think you have an allergy.