Do the 3 – wash hands, physical distance, have the app

Downloads

Read transcript

Vì chúng ta bắt đầu ra ngoài trở lại, tất cả người dân Úc cần phải an toàn đối với COVID - COVIDSafe.

Một, hãy rửa tay càng thường xuyên càng tốt.

Hai, giữ khoảng cách những khi quý vị có thể.

Ba, hãy cùng hàng triệu người dân Úc giúp các nhân viên y tế của chúng ta bằng cách có ứng dụng COVIDSafe.

Và nếu cảm thấy bệnh, với các triệu chứng giống như bị cảm cúm, thì xin quý vị ở nhà và nói chuyện với bác sĩ của mình về việc xét nghiệm.

Cùng nhau, chúng ta có thể giảm nguy cơ xảy ra làn sóng bệnh dịch thứ hai.

Tất cả chúng ta hãy giữ gìn để không bị COVID và thực hiện ba việc này.

Được Trưởng ban Y tế tại Canberra, ủy quyền.

Duration:
1:00
Audience: 
General public
Description: 

Một, hãy rửa tay càng thường xuyên càng tốt.

Hai, giữ khoảng cách những khi quý vị có thể.

Ba, hãy cùng hàng triệu người dân Úc giúp các nhân viên y tế của chúng ta bằng cách có ứng dụng COVIDSafe.