Do the 3 – wash hands, physical distance, have the app

Downloads

Read transcript

ในขณะที่เราเริ่มออกไปไหนมาไหนกันอีกครั้ง ชาวออสเตรเลียทุกคนจำเป็นต้อง COVIDSafe โดย

หนึ่ง คือ ล้างมือของคุณให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

สอง คือ รักษาระยะห่าง เมื่อคุณทำได้

สาม คือ ร่วมกับชาวออสเตรเลียนับล้านคนเพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพของเราด้วยการใช้แอป COVIDSafe

และหากคุณรู้สึกไม่สบาย ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดหรือมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ขอให้คุณอยู่กับบ้านและปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการเข้ารับการตรวจ

ด้วยการร่วมมือกัน เราสามารถลดความเสี่ยงระลอกสองได้ มาช่วยกันทำให้ทุกคนอยู่อย่างไร้ COVID และมาทำทั้งสามข้อนี้กันเถอะครับ

อนุมัติโดย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ กรุงแคนเบอร์รา

Duration:
1:00
Audience: 
General public
Description: 

หนึ่ง คือ ล้างมือของคุณให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

สอง คือ รักษาระยะห่าง เมื่อคุณทำได้

สาม คือ ร่วมกับชาวออสเตรเลียนับล้านคนเพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพของเราด้วยการใช้แอป COVIDSafe