Do the 3 – wash hands, physical distance, have the app

Downloads

Read transcript

हामि बाहिर जान फेरी सुरु गर्दा, सबै अस्ट्रेलियालीहरु COVIDSafe रहनु आवश्यक रहेको छ।

एक, जति चोटि सम्भव हुन्छ पटक पटक आफ्नो हात धुनुहोस्।

दुई, जहाँ सक्नुहुन्छ आफ्नो दुरी राख्नुहोस्।

तीन, COVIDSafe ऐप प्रयोग गरेर, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मद्दत गर्न लाखौं अस्ट्रेलियालीहरुको समूहमा सहभागी हुनुहोस्।

र यदि तपाईं, रुघा वा फ्लू जस्ता लक्षणहरुका साथ बिरामी भएको महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने, घरमा बस्नुहोस् र आफ्नो परीक्षणको बारेमा चिकित्सक संग कुरा गर्नुहोस्।

हामी सँगै, दोस्रो लहरको जोखिम कम गर्न सक्छौं।

हामी सबै COVID मुक्त रहौं र तिनै वटा काम गरौँ ।

प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारि, क्यानबेरा द्वारा अधिकृत।

Duration:
1:00
Audience: 
General public
Description: 

एक, जति चोटि सम्भव हुन्छ पटक पटक आफ्नो हात धुनुहोस्।

दुई, जहाँ सक्नुहुन्छ आफ्नो दुरी राख्नुहोस्।

तीन, COVIDSafe ऐप प्रयोग गरेर, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मद्दत गर्न लाखौं अस्ट्रेलियालीहरुको समूहमा सहभागी हुनुहोस्।