Do the 3 – wash hands, physical distance, have the app

Downloads

Read transcript

حال که ما بار دیگر از خانه های خود خارج می شویم، همه استرالیایی ها باید خود را در برابر کووید-۱۹ امن نگهدارند.

اول، در صورت امکان دستان خود را به دفعات مکرر، بشویید

دوم، تا آنجا که می توانید فاصله فیزیکی خود را حفظ کنید

سوم، با دانلود اپ COVIDSafe  برای کمک به کارکنان بخش بهداشت ما به میلیون ها نفر از استرالیایی ها بپیوندید.

و اگر احساس می کنید بیمار هستید و علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید، در خانه بمانید و با پزشک خود در خصوص انجام آزمایش صحبت کنید.

ما با همدیگر می توانیم خطر یک موج دوم را کاهش دهیم.

بیایید در برابر کووید-۱۹ امن بمانیم و این سه کار را انجام دهیم.

تصویب شده توسط عالی رتبه ترین مقام پزشکی استرالیا، کانبرا

Duration:
1:00
Audience: 
General public
Description: 

اول، در صورت امکان دستان خود را به دفعات مکرر، بشویید

دوم، تا آنجا که می توانید فاصله فیزیکی خود را حفظ کنید

سوم، با دانلود اپ COVIDSafe  برای کمک به کارکنان بخش بهداشت ما به میلیون ها نفر از استرالیایی ها بپیوندید.