Coronavirus (COVID-19) – Radio – Các bước đơn giản để quý vị luôn an toàn (Simple steps to keep you safe)

This radio ad explains, in Vietnamese, the simple steps you can take to help stop the spread of COVID-19.

Downloads

Thông điệp từ Chính phủ Úc

Vì vi-rút corona mà tất cả chúng ta cần thực hiện một số thay đổi đối với sinh hoạt hàng ngày của mình.

Để quý vị và những người thân yêu của mình luôn an toàn, hãy tuân theo một số bước đơn giản.

Giãn cách 1,5 mét khỏi những người khác, rửa tay thường xuyên bằng xà bông và nước hoặc nước rửa tay khô, hắt hơi hay ho vào khăn giấy hoặc khuỷu tay của quý vị.

Nếu cảm thấy không khỏe, xin quý vị ở nhà và thu xếp đi xét nghiệm. Hãy bảo đảm là quý vị ở nhà cho tới khi nhận được kết quả xét nghiệm.

Trách nhiệm của mỗi chúng ta là ngăn chặn vi-rút corona lây lan.

Publication date:
Last updated:
Duration:
0:45
Audience:
General public
Description:

This radio ad explains, in Vietnamese, the simple steps you can take to help stop the spread of COVID-19.

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.