Coronavirus (COVID-19) – Radio – Giữ khoảng cách khỏi người khác (Keeping your distance from others)

This radio ad explains, in Vietnamese, the importance of staying 1.5 metres away from others to help stop the spread of COVID-19.

Downloads

Thông điệp từ Chính phủ Úc, tại Canberra

Việc giữ khoảng cách khỏi người khác giúp ngăn chặn vi-rút corona lây lan và số người bị nhiễm vi-rút này đang giảm xuống.

Khi thời tiết bắt đầu ấm áp hơn và học sinh đi chơi trong dịp nghỉ học, thì điều quan trọng là giữ COVIDSafe.

Tránh bắt tay và ôm, hôn những người không phải trong hộ gia đình của quý vị.

Hãy luôn nhớ cách khỏi người khác 1,5 mét và tránh các sự kiện xã hội đông người mà quý vị không thể giữ khoảng cách của mình được.

Cùng nhau, chúng ta có thể giúp cứu mạng sống.

Publication date:
Last updated:
Duration:
0:45
Audience:
General public
Description:

This radio ad explains, in Vietnamese, the importance of staying 1.5 metres away from others to help stop the spread of COVID-19.

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.