Coronavirus (COVID-19) – Radio – Giữ cho tay quý vị sạch sẽ (Good hygiene)

This radio ad in Vietnamese outlines good hygiene practices to help stop the spread of COVID-19.

Downloads

Các loại vi-rút như cúm và Coronavirus lây lan khi chúng ta ho và hắt hơi những hạt dịch lỏng nhỏ li ti từ đó rơi xuống các bề mặt, rồi người khác chạm vào. 

Bạn có thể giúp giảm nguy cơ bằng cách ho hay hắt hơi vào khuỷu tay hay bắp tay của mình.

Hoặc, sử dụng khăn giấy, rồi bỏ ngay vào thùng rác. Sau đó rửa tay bằng xà-bông và nước trong ít nhất 20 giây.

Cùng nhau, chúng ta có thể giúp ngăn chặn sự lây lan và giữ gìn sức khỏe.

Hãy truy cập trang mạng health.gov.au để tìm hiểu thêm.

Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

Resource published:
Date published:
Duration:
0:45
Audience:
General public
Description:

This radio ad in Vietnamese outlines good hygiene practices to help stop the spread of COVID-19.

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.