Coronavirus (COVID-19) – Radio – Dobra higijena počinje ovdje (Good hygiene)

This radio ad in Croatian outlines good hygiene practices to help stop the spread of COVID-19.

Downloads

Virusi poput gripe i koronavirusa šire se kada sitne kapljice od kašlja i kihanja padnu na površine koje drugi dotiču. 

Možete pomoći da se ovaj rizik smanji ako kašljete i kišete u lakat ili  nadlakticu.

Ili koristite papirni rupčić i bacite ga odmah u kantu za smeće. Nakon toga operite ruke sapunom i vodom i trljajte najmanje 20 sekundi.

Zajedno možemo pomoći da se zaustavi širenje i ostanemo zdravi.

Za više informacija o ovome, posjetite health.gov.au.

Ovlastila Australska vlada, Canberra.

Resource published:
Date published:
Duration:
0:45
Audience:
General public
Description:

This radio ad in Croatian outlines good hygiene practices to help stop the spread of COVID-19.

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.