Coronavirus (COVID-19) – Radio – Tham dự các nghi lễ tôn giáo (Attending religious ceremonies)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Thông điệp từ Chính phủ Úc, tại Canberra

Điều quan trọng là chúng ta thực hành tôn giáo của mình một cách an toàn và bảo vệ nhau khỏi COVID-19.

Hãy tuân theo các hướng dẫn tại nơi thờ phượng, kiểm tra những đòi hỏi về việc tham dự trước khi quý vị ghé đến, cung cấp chi tiết liên lạc của mình và thường xuyên khử trùng tay bằng nước rửa tay khô.

Luôn cách khỏi những người khác 1,5 mét và tránh bắt tay cũng như những tiếp xúc thể chất khác.

Sử dụng các dịch vụ truyền hình trực tuyến để luôn nối kết với cộng đồng của quý vị khi quý vị không thể trực tiếp có mặt.

Nếu không khỏe, xin quý vị ở nhà và đi xét nghiệm và không đến những nơi thờ phượng.

Cùng nhau, chúng ta có thể giữ COVIDSafe.

Date published: 
2 October 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad, in Vietnamese, provides useful tips to help people stay COVIDSafe while attending religious ceremonies.