Nuvaxovid (Novavax)

Nasıl çalıştığı, kimler için önerildiği ve potansiyel yan etkileri dahil olmak üzere Novavax COVID-19 aşısı hakkında daha fazla bilgi edinin.

COVID-19 aşısının dördüncü dozunu vurulması gerekenler hakkında ATAGI'nin en yeni önerilerini okuyun.

Avustralya'da kullanım onayı

Nuvaxovid (Novavax) 12 yaş ve üstü kişilerde primer aşama olarak kullanılmak üzere onaylanmıştır ve mevcuttur. 

Novavax, 18 yaş ve üstü kişilerde hatırlatma dozu olarak kullanılmak üzere onaylanmıştır ve mevcuttur.

TGA Novavax'ın Avustralya'da primer aşama olarak kullanılmasını 20 Ocak 2022 tarihinde koşullu olarak onaylamıştır. TGA Novavax'ın hatırlatma dozu olarak kullanılmasını 9 Haziran 2022 tarihinde koşullu olarak onaylamıştır.

Doz programı

Primer aşama

Çoğu kişi için Novavax primer aşaması 8 hafta arayla yapılan 2 dozdur. İlk 2 dozun 8 hafta arayla uygulanması tercih edilir, ancak doz aralığı 3 haftaya indirilebilir. Bu daha kısa aralık, ileri derece COVID-19 geçirme riski daha yüksek olan kişiler (yaşlı yetişkinler ve altta yatan sağlık sorunu olan kişiler dahil) için veya uluslararası seyahatlerden önce önerilebilir.

İkinci dozunuzun üzerinden 7 ila 14 gün geçene kadar COVID-19'a karşı tam korunmuyor olabilirsiniz.

Bağışıklığı ileri derece baskılanmış bazı kişilerin primer aşamalarının parçası olarak üçüncü dozu vurulmaları önerilmektedir. Bu üçüncü doz için Novavax kullanılabilir. Genellikle primer aşamanın ikinci dozundan 8 hafta sonra uygulanır.

Bağışıklığı ileri derece baskılanmış kişiler için  hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hatırlatma dozları

Novavax, 18 yaş ve üstü kişilerde hatırlatma dozu olarak da kullanılabilir. Hatırlatma dozu primer aşamadan 3 ay veya daha sonra uygulanabilir.

Bazı kişilerin ilk hatırlatma dozundan 3 ay sonra ikinci bir hatırlatma dozu (dördüncü doz) yaptırmaları da önerilmektedir.

COVID-19 hatırlatma dozları olarak mRNA aşıları (Pfizer veya Moderna) tercih edilmektedir. Tercih edilmese de, Novavax aşağıdaki kişilerde hatırlatma dozu olarak kullanılabilir:

 • mRNA aşılarına karşı kontrendikasyonu olan kişiler (bir mRNA aşısına atfedilen anafilaksi veya miyokardit hikayesi gibi mRNA aşılarından sonra ciddi bir olumsuz olay yaşamış olanlar dahil)
 • mRNA aşısını tercih etmeyen kişiler

Hatırlatma dozları hakkında daha fazla bilgi edinin.

COVID-19'a yakalandıysanız COVID-19 aşısı olmak için onaylanan enfeksiyonunuzdan sonra 3 ay beklemelisiniz.

Aşıları tamamlama

COVID-19 aşılarınızın tam kabul edilmesi için yaş ve sağlık durumunuza göre önerilen tüm dozları tamamlamış olmalısınız.

COVID-19 aşılarınızı nasıl tamamlayacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Novavax aşısının içinde ne var

Novavax protein bazlı bir aşıdır. Bu aşı türü, koronavirüs diken proteininin bir kısmını içerir. 

Bağışıklık sistemi hücreleriniz diken proteinini bir tehdit olarak algılar ve ona karşı bir bağışıklık tepkisi oluşturmaya başlar. 

Novavax aşısı ayrıca Matris-M adjuvanı adı verilen bir bileşene sahiptir. Bu bileşen, aşıya karşı daha güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşmasına yardımcı olur. 

Novavax herhangi bir canlı virüs içermez ve size COVID-19 bulaştıramaz. 

Daha fazla ayrıntı için TGA sitesindeki Nuvaxovid (Novavax) Tüketici İlacı Bilgileri belgesinin tamamını okuyabilirsiniz (PDF'yi görmek için "I accept (Kabul ediyorum)" düğmesine tıklayın).

Aşı olmanın faydaları

Novavax aşısı olmanın yararları yan etkiler riskine çok daha ağır basar. Üç kapsamlı klinik çalışmada Novavax'ın 12 yaş ve üstü kişilerde COVID-19'u önlemede etkili olduğunu gösterilmiştir. 2 doz Novavax vurulan kişilerde COVID-19 belirtilerinin görülme olasılığı, aşı olmayan kişilere göre yaklaşık %80-90 daha az olmuştur. 65 yaş üstü kişilerde ve önceden var olan bazı stabil sağlık sorunları olan kişilerde eşit derecede etkilidir. 

Yaygın yan etkiler

Novavax dünya çapında binlerce insana güvenli şekilde uygulanmıştır. Bu, diğer COVID-19 aşılarına kıyasla nispeten az sayıda kişidir. Tüm COVID-19 aşılarında olduğu gibi, yan etkileri izlemeye devam ediyoruz.

Her aşıda olduğu gibi, Novavax aşısı olduktan sonra da bazı geçici yan etkiler yaşayabilirsiniz. Bu durum bağışıklık sisteminizin çalıştığını gösterir.

Novavax sonrası yaygın görülen yan etkiler aşağıdakileri içerir:

 • iğne yerinde ağrı, hassasiyet veya şişme 
 • yorgunluk
 • baş ağrısı
 • kas veya eklem ağrısı
 • ateş ve üşüme

Novavax sonrası daha az yaygın görülen yan etkiler aşağıdakileri içerir:

 • iğne yerinde kızarıklık
 • bulantı
 • lenf bezlerinde büyüme
 • genel olarak iyi hissetmeme
 • kolda veya bacakta ağrı
 • uykusuzluk
 • enjeksiyon bölgesinde kaşıntı.

Nadir yan etkiler

Novavax aşısından sonra nadir görülen yan etkiler şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi) ve miyokardit ve perikardittir.  Novavax aşısından sonra başka nadir görülen yan etkiler olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Bunun nedeni dünya genelinde bu aşıyı yalnızca görece az sayıda insanın vurulmuş olmasıdır. Zaman içinde daha fazla bilgiye ulaşılabilecektir. 

TGA ve Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu (ATAGI) COVID-19 aşılarının güvenliğini yakından takip etmektedir.

Miyokardit ve perikardit

Novavax'tan sonra miyokardit (kalp iltihabı) ve perikardit (kalp çevresindeki zarın iltihabı) oluşabilir. Avustralya'daki klinik çalışmalarda ve ruhsatlandırma sonrası kullanımda vakalar bildirilmiştir.

Kalp üzerindeki bu nadir etkiler tipik olarak aşağıdaki şekilde ortaya çıkar:

 • aşı olduktan sonra 1 ila 5 gün içinde
 • çoğunlukla ikinci dozdan sonra
 • 40 yaş altı erkeklerde daha sık

Ancak, tüm cinsiyet ve yaşlarda ve herhangi bir dozdan sonra görülebilir.

Novavax aşısından sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa derhal bir doktora başvurun veya hastaneye gidin: 

 • göğüs ağrısı
 • göğüste baskı ya da rahatsızlık
 • düzensiz, atlayan kalp atışı veya "çarpıntı"
 • bayılma
 • nefes darlığı
 • nefes alıp verirken ağrı

Düşük miyokardit veya perikardit gelişme riski

Miyokardit veya perikardit gelişme riski çok düşüktür.

30 Haziran 2022'ye kadar uygulanan 160.000 dozda TGA'ya 3 miyokardit ve 12 perikardit vakası bildirilmiş ve bunların aşıyla ilişkili olabileceği değerlendirilmiştir. Dünya genelinde toplam doz sayısının az olması, şu anda kesin bir oranın hesaplanmasını engellemektedir.

Bilgi formları 

Miyokardit ve perikardit hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sağlayıcılar için mRNA COVID-19 aşılarından sonra miyokardit ve perikardit hakkında yazdırılabilir bir rehberimiz de bulunmaktadır.

Melbourne Aşı Eğitim Merkezi'nin miyokardit ve perikardit hakkında açıklayıcı bir video içeren sayfası vardır.

Belirli gruplarda kullanım

Belli sorunları olanlar aşı vurulduktan sonra 30 dakika gözlem altında kalma veya bir alerji uzmanına başvurma gibi ilave önlemlere ihtiyaç duyabilir. Aşağıdaki durumları size aşıyı uygulayanlara bildirin:

 • Novavax COVID-19 aşısının önceki bir dozuna veya bir bileşenine karşı alerjik reaksiyon
 • diğer aşılara veya diğer ilaçlara karşı anafilaksi - doktorunuz Novavax aşısı ile ortak bileşenler olmadığını kontrol edebilir.
 • Tedavi gerektiren nükseden anafilaksi eşliğinde onaylanmış mastositoz.

Bir kanama sorununuz varsa ya da kan sulandırıcı ilaç (anti-koagülant) kullanıyorsanız aşı sağlayıcınıza söyleyin. Aşı sağlayıcınız kasınıza iğne yaptırmanızın güvenli olup olmadığını belirlemenize ve enjeksiyon için en iyi zamanlamaya karar vermenize yardımcı olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birisine dair geçmişi olan kişiler Novavax vurulabilir, ancak aşılamanın en iyi zamanlaması ve herhangi bir ek önlemin önerilip önerilmediği konusunda aile hekiminiz, aşılama uzmanınız veya kardiyoloğunuzla konuşun:

 • Yakın zamanda (yani son 3 ay içinde) miyokardit veya perikardit
 • Akut romatizmal ateş veya akut romatizmal kalp hastalığı (aktif miyokard enflamasyonu eşliğinde)
 • Akut dekompanse kalp yetmezliği.

COVID-19 aşısından sonra miyokardit ve/veya perikardit gelişen kişiler daha sonraki dozları ertelemeli ve tedavi eden doktorlarıyla daha fazla COVID-19 aşısına dair seçenekleri tartışmalıdır.

Novavax aşağıdaki kişiler için güvenli ve etkilidir:

 • Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler
 • Hamile, emziren veya hamilelik planlayan kişiler.

Novavax aşısı yaptırmaması gereken kişiler

Aşağıdaki durumları geçirdiyseniz Novavax aşısı yaptırmanız önerilmez: 

 • önceki bir aşı dozuna karşı ciddi bir alerjik reaksiyon (anafilaksi) 
 • aşının polisorbat 80 dahil herhangi bir bileşenine karşı maruziyet sonrası anafilaksi
 • önceki bir aşı dozuna atfedilen başka herhangi bir ciddi olumsuz olay. 

Novavax aşısına ilişkin önlemler ve bu aşının kimlere yapılmaması gerektiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

COVID-19 aşınızdan sonra

Aşı belgenizi nasıl alacağınız, güvende kalmak için ne yapmanız gerektiği ve yan etkileriniz varsa yapmanız gerekenler dahil olmak üzere COVID-19 aşısı olduktan sonra yapmanız gerekenleri öğrenin.

Novavax aşısı olduysanız, yerel sağlık otoritenize göre test kriterlerini karşılayan belirtileriniz varsa (ateş, öksürük veya boğaz ağrısı gibi) yine de COVID-19 testi yaptırmalısınız. 

Hasta bilgileri

Hasta kaynaklarımız arasında Novavax aşısı hakkında bilgi formları ve aşıdan sonra sizi nelerin beklediği yer almaktadır.

Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.