Coronavírus (COVID-19)

Získajte viac informácií o coronavíruse (COVID-19), o dôležitých krokoch, ktoré by ste mali urobiť na ochranu seba, svojej rodiny a komunity a zistite, čo robiť v prípade, ak máte vy alebo člen rodiny pozitívny test.

O víruse COVID-19

COVID-19 je choroba, ktorú spôsobuje coronavirus, SARS-CoV-2. U niektorých ľudí sa to prejaví ako mierne ochorenie, ale u druhých to môže spôsobiť vážne ochorenie a úmrtie.

Príznaky COVID-19

U väčšiny ľudí s COVID-19 sa prejavia iba mierne príznaky. Tie sa dajú zvládnuť použitím vašich zvyčajných liekov proti bolesti.

Skontrolujte si príznaky

Bežné príznaky Menej bežné príznaky Vážne príznaky

horúčka alebo zvýšená teplota

bolenie hlavy

ťažkosti pri dýchaní

pocit veľkej únavy boľavé hrdlo zmodralé pery alebo tvár
kašeľ - niekedy s hlienmi mierna dýchavičnosť bolesť alebo tlak v hrudi
strata chuti a/alebo čuchu bolesť svalov alebo kĺbov koža je chladná a vlhká alebo bledá a škvrnitá
strata chuti a/alebo čuchu nádcha omdletie alebo kolaps
strata chuti a/alebo čuchu zimnica zmätok
strata chuti a/alebo čuchu napínanie/vracanie ťažko sa zobúdzate
strata chuti a/alebo čuchu hnačka slabé alebo žiadne močenie

Ak máte niektoré z vyššie uvedených vážnych príznakov, ihneď volajte 000. Po dovolaní zahláste, že máte COVID-19 s vážnymi príznakmi a potrebujete, aby vám zaslali záchranku - ambulance.

Volajte 000

Ak nehovoríte po anglicky, povedzte 'ambulance' a zostaňte na linke, aby ste si vyžiadali tlmočníka.

Porozprávajte sa so svojim lekárom, ak vaše príznaky vírusu COVID-19 pretrvávajú viac než 6 týždňov.

Ako chrániť seba a druhých

Každý môže prispieť k spomaleniu šírenia COVID-19. Na ochranu druhých a seba, by ste mali:

 • udržiavať správne hygienické návyky
 • udržiavať fyzický odstup a vzdialenosť 1.5 metra od druhých
 • nosiť masku
 • absolvovať test a v prípade potreby sa izolovať.

Poučte sa, ako byť COVIDSafe.

Najlepší spôsob, ako chrániť seba, svoju rodinu a komunitu pred vírusom COVID-19 je dať sa zaočkovať.

Ľudia s väčším rizikom

Niektorí ľudia môžu veľmi vážne ochorieť, ak dostanú COVID-19. Patria medzi nich:

 • starší ľudia
 • ľudia so zdravotnými problémami
 • Aboriginal a Torres Strait Islander ľudia
 • ľudia so zdravotným postihnutím.

Testovanie

Ak máte akékoľvek príznaky na COVID-19, aj keď mierne, mali by ste sa dať čo najskôr otestovať. Včasné zistenie prítomnosti vírusu COVID-19 znamená, že môžete zabrániť jeho šíreniu na svojich priateľov, rodinu a komunitu.

Existujú 2 druhy testov, ktoré môžu zistiť, či máte COVID-19:

 • polymerická reťazová reakcia (k dispozícii iba v ambulantných alebo prejazdných COVID-19 testovacích klinikách)
 • antigénové testy (bežne nazývané RAT).

Rýchle antigénové testy si pre osobnú potrebu môžete zakúpiť cez internet, v niektorých supermarketoch, maloobchodoch a na benzínových pumpách.

Ak máte príznaky na COVID-19, môžete si dať urobiť bezplatný test v ambulantných alebo prejazdných COVID-19 testovacích klinikách.

Bezplatné rýchle antigénové testy pre držiteľov koncesných kariet

Bezplatné rýchle antigénové testy môžete obdržať v prípade, ak máte jednu z nasledovných koncesných kariet vydávaných Commonwealthom:

 • Commonwealth Seniors Health kartu
 • Department of Veteran's Affairs Gold, White alebo Orange kartu
 • Health Care - zdravotnú kartu
 • Low Income Health kartu
 • Pensioner Concession kartu.

V zúčastnených komunitných lekárniach môžete obdržať až 10 rýchlych antigénových testov po dobu 3 mesiacov (maximum 5 za mesiac).

Kedy si dať urobiť test

Test na COVID-19 by ste si mali dať urobiť, ak:

 • máte príznaky na COVID-19
 • ste blízkym kontaktom niekoho, kto má pozitívny výsledok testu
 • vás o to požiadal zdravotnícky pracovník alebo zdravotnícke oddelenie vášho štátu alebo teritória
 • chodíte do školy alebo do práce, kde je zavedený dozorný program na COVID-19.

Ste blízkym kontaktom, ak:

 • žijete v spoločnej domácnosti s niekým, kto má pozitívny výsledok testu
 • ste strávili dlhšie ako 4 hodiny s niekým, kto má COVID-19 v domácnosti, alebo v prostredí pre zdravotne postihnutých alebo seniorov
 • zdravotnícke oddelenie vášho štátu alebo územia vás označilo za blízky kontakt.

Sebaizolácia a požiadavky na testovanie blízkych kontaktov ľudí, ktorí majú Covid-19, záleží od toho, v ktorom štáte alebo teritóriu žijete. Ak ste blízkym kontaktom niekoho, kto má covid-19, navštívte web Stránku ministerstva zdravotníctva svojho štátu alebo teritória na zistenie pokynov, ktoré pre vás platia.

Po absolvovaní testu

Po absolvovaní testu by ste sa mali izolovať doma dovtedy, kým nedostanete výsledky. V prípade negatívneho výsledku sa nemusíte izolovať.

Poučte sa viac o tom, ako si dať urobiť test na COVID-19.

Čo robiť, keď máte pozitívny výsledok testu

Ak máte pozitívny výsledok testu na COVID-19, musíte sa ihneď doma izolovať.

Vaše miestne zdravotnícke oddelenie vás skontaktuje, ak ste si dali urobiť test na ambulantnej alebo prejazdnej testovacej klinike.

Ak ste si urobili doma rýchly antigénový test, zahláste to na miestny zdravotnícky orgán na zisťovanie, kto by mohol potrebovať pomoc. Postupujte podľa miestnych zdravotníckych pokynov na registráciu pozitívneho prípadu COVID-19.

Sebaizolácia a požiadavky na testovanie blízkych kontaktov ľudí, ktorí majú COVID-19, záleží od toho, v ktorom štáte alebo teritóriu žijete. Ak ste blízkym kontaktom niekoho, kto má COVID-19, navštívte web Stránku ministerstva zdravotníctva svojho štátu alebo teritória na zistenie pokynov, ktoré pre vás platia.

Očkovanie proti COVID-19

Aj keď ste prekonali COVID-19 a zostavili ste sa, mali by ste dostať svoju ďalšiu dávku vakcíny proti COVID-19, aby ste si udržali svoj štatút plnej zaočkovanosti proti COVID-19.

Ľuďom, ktorí sa zotavili z ochorenia na COVID-19, sa odporúča, aby dostali svoju tretiu dávku vakcíny 3 mesiace po infekcii.

Izolácia

Izolácia znamená:

 • zostať doma - nechodiť do práce ani do školy, nenavštevovať verejné miesta a necestovať v prostriedkoch verejnej dopravy, v taxíkoch alebo v službách spolujazdy.

Mali by ste žiť oddelene od ostatných ľudí v domácnosti. Udržujte sa v oddelenej, dobre ventilovanej, miestnosti od ostatných.

Ak sa nemôžete udržovať v oddelenej miestnosti, mali by ste:

 • sa čo najviac vyhýbať spoločným priestorom v domácnosti
 • nosiť masku, keď prechádzate cez spoločné priestory
 • utierať povrchy, ktorých sa dotknete
 • podľa možnosti používať oddelenú kúpeľňu, ktorú ostatní nepoužívajú. Ak používate spoločnú kúpeľňu, utrite každý povrch, ktorého sa dotknete a sťahujte záchod pri zavretom poklope
 • neprijímať doma návštevníkov okrem prípadov, keď poskytujú nutnú lekársku alebo osobnú starostlivosť alebo núdzové služby
 • používať dodávku do domu pre všetky potraviny a ostatné základné potreby.

Ľudia žijúci vo vašej domácnosti tam môžu zostať, ak nemôžu počas tohto obdobia bývať niekde inde.

Väčšina prípadov s COVID-19 sa dajú zvládnuť doma - hlavne pre zaočkovaných ľudí. Prečítajte si viac o tom, čo by ste mali robiť a čo očakávať:

Dojčenie počas ochorenia na COVID-19

Ak sa cítite pomerne dobre, môžete pokračovať v dojčení. Protilátky prejdú od vás na vaše dieťa.

Ak máte obavy alebo otázky, môžete zavolať na linku pomoci pri dojčení - Breastfeeding Helpline. Linka pomoci pracuje nepretržite 24 hodín denne 7 dní v týždni.

1800 686 268

Ak potrebujete tlmočníka, volajte na prekladateľskú a tlmočnícku službu na 131 450 a vyžiadajte si Breastfeeding Helpline.

Ak má vaše dieťa COVID-19

Môže to byť veľmi stresujúce pre vás a vašu rodinu, ak je vaše dieťa diagnostikované na COVID-19. Vážne ochorenie dieťaťa na COVID-19 je veľmi zriedkavé. Väčšina detí nemá vôbec žiadne príznaky, alebo sú ich príznaky len mierne.

Ak vám príznaky vášho dieťaťa robia starosti, skontaktujte sa čo najskôr so svojim lekárom.

Ak vaše dieťa vykazuje vážne príznaky, ihneď volajte na 000. Ak nehovoríte po anglicky, povedzte 'ambulance' a zostaňte na linke, kde si vyžiadate tlmočníka.

Ústna liečba ochorenia na COVID-19

Ústna liečba ochorenia na COVID-19 je jednou z možností, ako liečiť mierny až stredný stav ochorenia na COVID-19 u dospelých. Sú to lieky podávané ako tabletky alebo kapsulky.

Ústna liečba ochorenia na COVID-19 nie je vhodná pre každého. Lieky môžete dostať iba na lekársky predpis.

Zistite si viac o liečbe ochorenia na COVID-19.

Kde získať pomoc

Národná linka pomoci - National Coronavirus Helpline - poskytuje informáciu a rady čo robiť v prípade, ak máte pozitívny výsledok testu na COVID-19. Linka pracuje nepretržite 24 hodín denne 7 dní v týždni.

1800 020 080

Ak potrebujete tlmočníka, volajte National Coronavirus Helpline a zvoľte voľbu 8.

Finančná pomoc

V prípade potreby je dostupná finančná pomoc. Navštívte Services Australia a kliknite na ‘Translate’, aby ste našli informáciu vo svojom jazyku.

Pomoc pre fyzické a duševné zdravie

Ak máte kartu pre Medicare, máte prístup na služby telehealth prostredníctvom telefónu alebo vídea.

Ak zažívate vážne duševné problémy následkom COVID-19, máte k dispozícii dodatočné sedenia na podporu duševného zdravia.

Zavolajte svojmu lekárovi a objednajte sa na telehealth alebo na sedenia na podporu duševného zdravia.

Ak potrebujete pomoc hneď teraz

Ak potrebujete pomoc teraz, sú vám k dispozícii rôzne služby na podporu duševného zdravia, a môžete volať na:

Ak sa doma necítite bezpečne kvôli domácemu násiliu, volajte na políciu vo svojom štáte alebo teritóriu alebo volajte 1800 RESPECT (1800 737 732).

Ak potrebujete prekladateľa, TIS National vás môže napojiť na tieto služby:

131 450

Zdroje

Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.